Рехабилитация на перона на летище Бургас

24.11.2019

С бързи темпове продължават строителните дейности планирани по лотове А и Б на Генералния план на летище Бургас.

На перона на летището протичат строителни мероприятия свързани с рехабилитация на площ с приблизителен размер от 51 000 м2.

Съществуващата бетонова настилка се разрушава, като се изгражда нова бетонова настилка с конструкция за по-високо натоварване.

Тези строителни дейности са част от инвестиционен план на обща стойност 7,63 млн евро, който цели подобряване на сигурността  при приземяване и излитане на самолети, оптимизация на самолетодвиженията по перона, както и възможност за обслужване на по-големи въздухоплавателни средства код „С“.

Планирана дата за изпълнение на всички строителни дейности по проекта е 2022г.

Можете да изтеглете оттук снимковия материал, подготвен за печат: